Kontaktirajte Saint-Gobain Ecophon

Kontaktirajte Saint-Gobain Ecophon
Ecophon je vodeći globalni dobavljač stropova koji apsorbiraju zvuk i sustave za zidnu apsorpciju.

Bojan Borko
Project Manager
E-mail: bojan.borko@saint-gobain.com
Mobile: +385 95 3942 129
Phone: +385 1 2335 570

Josipa Salopek
Area Sales Manager
E-mail: josipa.salopek@saint-gobain.com
Mobile: +385 99 6098 415