Prava intelektualnoga vlasništva

Prava intelektualnoga vlasništva

Ako nije drugačije navedeno, prava intelektualnoga vlasništva u spisima, na internet stranici i na svakom elementu stvorenom za ove stranice, one su isključivo u vlasništvu Saint-Gobain Ecophon AB i / ili entiteta Saint-Gobain grupe, koji ne može dati dozvolu ili pravo drugo nego prava da se Internetska stranica posjeti i uz i navigaciju na Internetskim stranicama.

Reprodukcija svih dokumenata objavljenih na Internetskim stranicama (osobito, fotografije, filmovi i animacije) posjeduje isključivo ovlaštenje za informativne svrhe, a samo za osobnu i privatnu upotrebu, bilo reprodukcija i svaka uporaba primjeraka u druge svrhe je izričito zabranjena, osim uz prethodno pismeno dopuštenje Saint-Gobain Ecophon AB.

Korporativna imena, logotip, proizvodi, marke i nazivi domena navedeni na ovoj Internetskoj stranici su isključivo vlasništvo Saint-Gobain Ecophon AB i / ili entiteta Saint-Gobain grupe, a ne smiju se koristiti bez prethodnog i pisanog odobrenja iz dotične tvrtke ili entiteta.